#angielski

W SJO Britam od 1991 roku.

Moja przygoda z SJO Britam trwa nieprzerwanie od początku istnienia szkoły :-) Jestem absolwentką studiów magisterskich na wydziale filologii angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z wybraną specjalizacją Literatura i Kultura Amerykańska.

W trakcie studiów uczestniczyłam w międzynarodowych projektach z zakresu literatury, polityki oraz kultury amerykańskiej, kulturoznawstwa oraz dziennikarstwa we współpracy z Polish Association of American Studies oraz Society for the Study of American Literature, czego wymiernym efektem była moja praca magisterska ‘Levels of Reality in Slaughterhouse5 by Kurt Vonnegut’, której promotorem był prof. dr Joseph Kuhn.

Pasjonuję się historią, geografią oraz polityką Stanów Zjednoczonych, życiem współczesnych mieszkańców Ameryki, ich różnorodnością kulturową, bogactwem języka angielskiego w wielu jego odmianach. Podczas studiów oraz po ich ukończeniu uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez UCLES uprawniających do nauczania języka biznesu i przygotowywania kandydatów do egzaminów Business English Certificate (BEC) na wszystkich poziomach.

W latach 2002-2008 pełniłam funkcję dyrektora Policealnego Studium Języków Obcych i Administracji Britam, w którym realizowałam autorski program Business English dla studentów. Studium pod moim kierownictwem uzyskało tytuł Zamkniętego Ośrodka Egzaminacyjnego dla egzaminów Business English Certificate.

Pasjonuję się tematami związanymi z nowoczesną technologią, inżynierią, R&D, wynalazczością, nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi. Jest to związane z drugim kierunkiem studiów na wydziale Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie, którego jestem absolwentką z tytułem magistra. W trakcie studiów brałam udział w projektach naukowych dotyczących m. in. badań struktury i właściwości monokryształów metali (to również temat mojej pracy magisterskiej), prowadzonych we współpracy m.in. z Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz firmą Pratt&Whitney. Wiedza i doświadczenie w tych dziedzinach jest ważnym elementem moich autorskich programów zajęć prowadzonych dla pracowników międzynarodowych firm, w których, z ramienia Britamu prowadzę kursy biznesowego i technicznego języka angielskiego jako niezbędnego narzędzia pracy zarówno dla inżynierów, pracowników działów około- produkcyjnych, jak i kadry zarządzającej.

Od kilkunastu lat prowadzę w SJO Britam szkolenia i kursy języka angielskiego dla dorosłych typu: Business English, Business English for BEC (Preliminary, Vantage, Higher), English for Engineers, Professional English for Expats - wszystkie według moich autorskich programów, dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.

W wolnym czasie podróżuję, rysuję, kolekcjonuję idiomy amerykańskie oraz biografie fascynujących ludzi. Moim żywiołem jest powietrze i wszystkie sporty z nim związane. Lubię podejmować wyzwania zgodnie z zasadą The Sky is the Limit! Z pasją realizuję marzenia i mam nadzieję, że wrodzony optymizm oraz entuzjazm udzielają się moim słuchaczom :-)

cofnij

Kadra Lektorska

poprzedni następny


praca w SJO Britam

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zatrudnimy lektorów języków obcych do pracy z młodzieżą i dziećmi.

Oferujemy możliwość pracy w przyjaznej atmosferze, według sprawdzonych programów. Młodym lektorom z mniejszym doświadczeniem zapewniamy wsparcie metodyczne. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: praca. Do zgłoszenia prosimy załączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie).

Zapraszamy do współpracy.
Zarząd Szkoły Języków Obcych BRITAM

Centrala Gliwice
Górnych Wałów 40

Sekretariat czynny:
Pon. - pt. 13:00 - 19:00

Gliwice
Tarnogórska 10

Sekretariat czynny:
Pon. - pt. 14:00 - 19:00

Gliwice
Syriusza 30

Dyżur telefoniczny:
Pon. - pt. 17:00 - 19:00

Gliwice-Brzezinka
Płocka 16

Zapisy: Zamojska 8
Parafialny Dom Kultury
Pn., śr., pt. 16:00 - 18:30
882 434 190

Gliwice-Łabędy
Partyzantów 25

Dyżur telefoniczny:
Pon. - pt. 17:00 - 19:00

Kleszczów
Szkolna 23

Zapisy w Brzezince:
Pon., śr., pt. 16:00 - 18:30
882 434 190

Pyskowice
Szkolna 2

Dyżur telefoniczny:
Pon. - pt. 17:00 - 19:00

Zabrze
Niedziałkowskiego 1

Sekretariat czynny:
Pon. - pt. 14:00 - 19:00

Zabrze
Kotarbińskiego 18

Zapisy w Zabrzu
Niedziałkowskiego 1

Zabrze Pawłów
Sikorskiego 74

Zapisy w Zabrzu
Niedziałkowskiego 1

Telefon kontaktowy do wszystkich szkół

(32) 793 70 50

* W pozostałe dni i godziny informacji udzielają pozostałe sekretariaty SJO Britam.