Zapraszamy dzieci od 3-go roku życia, oferujemy specjalny program zajęć w małych grupach, aktywizujący najmłodszych poprzez stosowanie bardzo urozmaiconego materiału.

Gry, zabawy, muzyka i zajęcia ruchowe wzmacniają poznanie i zapamiętywanie funkcji językowych, a atrakcyjne zajęcia motywują do nauki.

Zajęcia trwają dwa razy w tygodniu po 40 lub 45 minut. W czasie roku szkolnego (od października do czerwca) odbywa się 60 spotkań.

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Jak wiemy, przyswajanie języka obcego przez dzieci przedszkolne bardzo różni się od przyswajania języka przez dzieci starsze. Dlatego w Britamie zadbaliśmy o odpowiedni program nauki dla przedszkolaków.

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Dzieci uczą się języka w trakcie zabawy, odgrywania ról, co jest pretekstem do używania języka w sytuacjach naturalnych, a duża ilość powtórzeń pomaga w zapamiętaniu przydatnych zwrotów.

Zajęcia są urozmaicone i ciekawe. Dzieci korzystają z podręcznika, w którym rysują, kolorują, wklejają, lub łączą obrazki. W trakcie zajęć dzieci bawią się na dywanie, używają kart obrazkowych, pacynek i innych rekwizytów.

JĘZYK SYTUACYJNY

Kładziemy nacisk na tzw. język sytuacyjny, czyli przydatny do rozumienia i posługiwania się nim w najprostszych sytuacjach życiowych. Bardzo ważny dla nas jest harmonijny rozwój rozumienia ze słuchu powiązany ze sprawnością mówienia.

PRAWIDŁOWA WYMOWA

Dzieci w wieku przedszkolnym stykając się po raz pierwszy z językiem, mają szansę nabrać prawidłowej wymowy, służą do tego między innymi piosenki, wierszyki i wyliczanki z licznymi powtórzeniami.

ORGANIZACJA I TEMATYKA ZAJĘĆ

Zajęcia są podzielone na moduły 5-10 minutowe, podczas których zmienia się rodzaj ćwiczeń, pozwala to uatrakcyjnić zajęcia i lepiej skupić uwagę dzieci. Każde zajęcia obejmują również powtórkę najważniejszych zwrotów z poprzednich zajęć.

Tematy omawiane na zajęciach obejmują miedzy innymi: zwierzęta, zabawki, członków rodziny, kolory, części ciała, ubranie, jedzenie, przedmioty codziennego użytku, popularne czynności.

Dzieci nieco starsze, które kontynuują naukę języka, realizują poszerzony program dostosowany do ich wieku.

KONTAKT Z RODZICAMI

Po każdych zajęciach rodzice informowani są jaki materiał został zrealizowany i w jakiej formie oraz co będzie przedmiotem następnej lekcji.

Zachęcamy do korzystania z naszego dziennika internetowego, w którym zamieszczamy przydatne dla rodziców informacje.

Rodzice mogą również znaleźć tam listę tzw. sytuacji czyli użytecznych zwrotów, których dzieci uczą się na zajęciach.

KONTYNUACJA ZAJĘĆ

Dzieci, które skorzystały z programu dla przedszkolaków mogą kontynuować naukę na wyższych poziomach w specjalnie dobranych grupach.

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ DZIECKO NA ZAJĘCIA

Korzyścią wynikającą z wcześniejszego rozpoczynania nauki jest lepsza wymowa, łatwiejsze zapamiętywanie nowego słownictwa, przydatne nawyki w nauce języka obcego oraz, oczywiście, wyższa kompetencja językowa w porównaniu z rówieśnikami.

Dzięki starannie dobranym programom nasi kursanci są liderami w swoich grupach wiekowych.

Staramy się, aby jak najlepiej wykorzystać czas nauki. Naszym marzeniem i celem jest, aby nasi uczniowie jak najszybciej osiągnęli płynność w posługiwaniu się językiem obcym.

KURSY DLA DZIECI BRITAM KIDS

Zobacz stronę Britam KIDS

POLECAMY KURSY DLA DZIECI BRITAM KIDS

Centrala Gliwice
Górnych Wałów 40

Sekretariat czynny:
Pon. - pt. 13:00 - 19:00

Gliwice
Tarnogórska 10

Sekretariat czynny:
Pon. - pt. 14:00 - 19:00

Gliwice
Syriusza 30

Dyżur telefoniczny:
Pon. - pt. 17:00 - 19:00

Gliwice-Brzezinka
Płocka 16

Zapisy: Zamojska 8
Parafialny Dom Kultury
Pn., śr., pt. 16:00 - 18:30
882 434 190

Gliwice-Łabędy
Partyzantów 25

Dyżur telefoniczny:
Pon. - pt. 17:00 - 19:00

Kleszczów
Szkolna 23

Zapisy w Brzezince:
Pon., śr., pt. 16:00 - 18:30
882 434 190

Pyskowice
Szkolna 2

Dyżur telefoniczny:
Pon. - pt. 17:00 - 19:00

Zabrze
Niedziałkowskiego 1

Sekretariat czynny:
Pon. - pt. 14:00 - 19:00

Zabrze
Kotarbińskiego 18

Zapisy w Zabrzu
Niedziałkowskiego 1

Zabrze Pawłów
Sikorskiego 74

Zapisy w Zabrzu
Niedziałkowskiego 1

Telefon kontaktowy do wszystkich szkół

(32) 793 70 50

* W pozostałe dni i godziny informacji udzielają pozostałe sekretariaty SJO Britam.